In een eerder artikel heb ik uitgebreid stilgestaan bij het zoeken en vervangen van woorden in teksten. Aangezien ik hoop dat secretaresses teksten vaker controleren op dubbele spaties, sta ik hier nog even kort bij stil. Je kunt namelijk op ultrasnelle wijze de dubbele spaties uit je teksten te halen. Wil je toch meer informatie? Lees dan het gehele artikel over Zoeken/vervangen in Word.

  • Selecteer je tekst (ctrl-a).
  • Open het dialoogvenster Zoeken en vervangen (ctrl-h).
  • Typ in de bovenste balk 2 spaties.
  • Typ in de onderste balk 1 spatie.
  • Klik op Alles vervangen.
  • Je krijgt een pop-up die aangeeft hoeveel items er vervangen werden.
  • Klik op OK om deze af te sluiten.
  • Klik op Sluiten om het dialoogvenster Zoeken en vervangen af te sluiten.

Let op! Heb je deze functie toegepast in een brief? Vergeet dan niet om (opnieuw) een extra spatie te zetten tussen de postcode en de woonplaats. Dat is immers de enige plek waar wel een dubbele spatie noodzakelijk is.

Mis geen tips!