Planningspeiling

Het maken van afspraken met drukbezette mensen kan soms echt een uitdaging zijn. Daarvan is Microsoft zich zeker bewust en aan Outlook is een functie toegevoegd die je hiermee gaat helpen. Het betreft de functie Planningspeiling. Wellicht ken je FindTime al, dat was...

Taken op categorie én einddatum

Het werken met taken: je bent er dol op of juist helemaal niet. Dat laatste blijkt vaak te ontstaan doordat niet aan een aantal belangrijke ‘spelregels’ voldaan wordt, maar dat terzijde. In dit artikel wil ik graag stil staan bij een belangrijke keuze:...