Privacyverklaring

Je privacy is belangrijk voor me en daarom ga ik zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Daarmee handel ik in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving in het kader van de bescherming van je privacy. Ik vertel je graag welke persoonsgegevens van je worden verwerkt en wat ik hiermee doe. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op. Mijn contactgegevens staan aan het einde van deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is of dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Waarom verzamel ik persoonsgegevens

Wanneer je een training volgt, deelneemt aan een van mijn online diensten, een vraag stelt of een offerte aanvraagt, vraag ik je om contactgegevens te verstrekken. Soms vraag ik je naar andere (persoonlijke) gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen of verzoeken te verwerken. Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij ik van tevoren je toestemming hiervoor heb verkregen.

Welke gegevens verzamel ik

Om mijn diensten zo optimaal mogelijk aan te bieden verzamel ik persoonsgegevens. Dit kunnen verschillende gegevens zijn, afhankelijk van het type contact dat wij hebben, maar denk hierbij aan naam, telefoonnummer, e-mailadres, versie waarin je werk (dit laatste wordt alleen bewaard wanneer je een training volgt, anders niet). Om je goed van dienst te kunnen zijn houd ik bij welke producten of diensten je bij ome afneemt en waar je in geïnteresseerd bent. Hierdoor kan ik je benaderen met tips en aanbiedingen, maar alleen als je jezelf hiervoor aangemeld hebt.

Mailingen

Ontvang je een nieuwsbrief van me en wil je dat niet langer? Onderaan iedere mailing vind je de mogelijk om je uit te schrijven en om je gegevens aan te passen. Natuurlijk kun je dit ook via de e-mail laten weten.

Inzicht van gegevens

Je hebt de mogelijkheid om je gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek indienen via info@haalmeeruitmicrosoft.nl. Ik kan niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen omdat de wet me verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen bestaan die zich tegen verwijdering verzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bewaarplicht van facturen.

Hoe lang bewaar ik gegevens

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens heb verzameld en het uitvoeren van de diensten. Hoe lang de gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per (categorie van) gegeven(s) verschillen.

Delen van gegevens

Waar nodig wordt de informatie intern gedeeld. Ik heb geen personeel, maar werk wel samen met virtueel assistenten. Met deze assistenten zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten, zodat ik zeker weet dat zij net zo vertrouwelijk met je gegevens omgaan als ik dat doe.

Ik verkoop je gegevens niet aan derden. Wel deel ik gegevens zoals je naam en e-mailadres met MailChimp, om mailingen te kunnen versturen en hebben partijen als boekhouding, betaaldiensten en dergelijk toegang tot de gegevens. Ik beperk dit bewust zo veel mogelijk. Bovendien zijn er verwerkingsovereenkomsten gesloten met partijen die wel toegang tot gegevens hebben.

Beveiliging

Mijn systemen zijn goed beveiligd en ik heb maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om de website en ICT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen.

Links van derden

Op mijn website staan enkele links naar derden. De websites van deze organisatie zijn niet aan Haal meer uit Office gekoppeld. Ik aanvaard dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze websites werken en hoe zij omgaan met privacy.

Google Analytics

Ik maak gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te monitoren en evalueren. Ik combineer deze gegevens niet met andere gegevens die ik eventueel van je heb. Meer informatie over Google vindt u op google.com.

Vragen privacyverklaring/inzicht gegevens

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je inzicht van gegevens kun je natuurlijk contact met me opnemen. Dit kan ook als je gegevens wilt aanpassen of laten verwijderen.

Contact

Haal meer uit Microsoft
Ravenhorsterweg 105
7103 AS  WINTERSWIJK
0543-514174
info@haalmeeruitmicrosoft.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op Haal meer uit Microsoft en voor het laatst aangepast op 2 juni 2021.