In Excel is het vaak erg prettig om je gegevens in verschillende kolommen te hebben. Wanneer je immers alle gegevens in 1 kolom hebt, kun je de gegevens minder goed verwerken. Bijvoorbeeld wanneer je brieven wilt samenvoegen, wilt filteren of duplicaten weer wilt geven. Toch wil je soms ook bepaalde tekst samenvoegen (dit hoeft overigens niet alleen tekst te zijn). Het is dan echt niet nodig om de kolommen handmatig samen te voegen, hier is een functie voor. In dit artikel leg ik je uit hoe deze functie werkt.

UPDATE 12/3/2021: Dit artikel schreef ik in 2017. Een erg handige functie, alleen staat de tijd niet stil en er is intussen een mooi alternatief. Ik praat je graag bij in dit artikel.

Voorbeelden

Stel dat je een Excel-bestand hebt met verschillende kolommen voor de postcode en het huisnummer. Dat is wel zo prettig. Maar wanneer je het adressenbestand wilt ontdubbelen (zie ook artikel duplicaten weergeven/verwijderen), is het juist handig om de kolommen samengevoegd te zien.

En wat te denken van een aanhef, waarbij je heer/mevrouw samen wilt voegen met de tussenvoegsels en achternamen. Wanneer je gegevens samen wilt voegen met brieven is het niet nodig om dergelijke kolommen te combineren (zie blog Verzendlijsten gebruiken maar dan slim), maar voor andere doeleinden kan het wel praktisch zijn.

Functie tekst samenvoegen

Wanneer je tekst samen wilt voegen, gebruik je de functie Tekst.samenvoegen (of tekst.samenv zoals deze tegenwoordig heet). Je zorgt ervoor dat je in een lege cel staat en typt =tekst.samenvoegen. Nu voeg je de cellen toe die samengevoegd moeten worden, je kunt dit doen door te typen of door er met de muis op te klikken. De cellen moeten tussen haakjes staan en er moet een puntkomma tussen de cellen. Dit is niet zo lastig als het lijkt, kijk maar naar mijn voorbeeld:

=TEKST.SAMENVOEGEN(A2;B2)

Tekst samenvoegen 1

Ik wil een training volgen.

In dit voorbeeld zie je dat in cel G2 de cellen A2 en B2 samengevoegd zijn. In dit voorbeeld is het natuurlijk wenselijk dat er een spatie toegevoegd wordt. Voeg die dan toe tussen aanhalingstekens en scheid deze weer met een puntkomma:

=TEKST.SAMENVOEGEN(A2;” “;B2)

Tekst samenvoegen 2

Alle tekst die je tussen aanhalingstekens plaatst wordt toegevoegd, hier kun je dus ook volledige zinnen van maken (zie cel A4):

=TEKST.SAMENVOEGEN(“De heer “;A2;” “;B2;” “;”woont op “;C2;” “;D2;”.”)

Tekst samenvoegen 3

Gebruik van &

Als alternatief voor de functie Tekst.samenvoegen kun je ook & gebruiken. =A1&” “&B1 geeft hetzelfde resultaat. Dit kan echter onoverzichtelijk worden bij langere formules. En wanneer je de functienaam gebruik, is het voor iedereen duidelijk wat er gebeurt.

Wil je de inhoud van de cellen ergens voor gebruiken en is het lastig dat er nu een formule in de cellen staat? Kopieer dan de gegevens en kies (in een lege kolom) bij Plakken speciaal voor Waarden plakken.

Mis geen tips!