Screenshot meerkeuzevraag waar je vooraf kunt aangeven welk antwoord juist is.