Het nummeren van rijen in Excel is niet zo moeilijk. Toch ontstaan er vaak problemen wanneer er rijen verwijderd of juist toegevoegd worden. Daarom leg ik in dit artikel het automatisch nummeren uit. Gebruik de functie RIJ Ga in cel A1 staan en typ daar de volgende formule (dat mag met kleine letters): =RIJ(A1) Druk dan op Enter.