In de app op je mobiele telefoon werkt dit net zo (Android tenminste). Toegewezen aan u Liefhebbers van Planner/To-Do weten dat de taken die in Planner aan je toegewezen worden ook in To-Do verschijnen, onder de kop "Toegewezen aan u". Hier komen ook de taken bij te staan waar jij aan toegewezen bent.